Ledergruppeutvikling

Ledergruppe-utvikling

- Har dere ulik forståelse av hva som er formålet med ledergruppen?
- Bruker dere for lite tid på å jobbe med strategiske problemstillinger?
- Fremstår dere som en samling tillitsvalgte for egen avdeling, fremfor å være et samkjørt team?

Da kan ledergruppeutvikling fra Execu være en god investering.
Alle våre programmer kan gjennomføres på engelsk.
Bilde fra kurs innen ledelse
Selv om ledergruppen består av kompetente ledere på hver sine områder, er det ikke dermed sagt at gruppen som helhet klarer å utnytte sitt fulle potensial og skape reell merverdi for organisasjonen.
Bilde fra kurs innen ledelse

Hvordan ledergruppen fungerer kan være avgjørende for om organisasjonen når sine strategiske mål.

For å få det beste ut av ledergruppen trenger dere en grunnleggende psykologisk trygghet, felles spilleregler, tydelig møteledelse og avklarte forventninger til hva ledergruppen skal produsere og hva den enkelte skal bidra med.

I vår arbeid med ledergrupper tar vi utgangspunkt i det anerkjente forskningsbaserte rammeverket"Effektive ledergrupper" (Bang & Midelfart).

Rammeverket "Effektive ledergrupper" har gjennomprøvde metoder med dokumentert effekt på ledergruppers evne til å prestere, uavhengig av bransje og organisasjonsstørrelse.

En effektiv ledergruppe skaper resultater på tre nivåer


1) Ledergruppen bidrar til at virksomheten presterer bedre og når sine strategiske mål.

2) Ledergruppen bidrar til at teamets medlemmer presterer bedre, trives og utvikler seg som ledere.

3) Ledergruppen bidrar tilat teamet blir bedre og bedre til å samarbeide over tid.

Bilde fra kurs innen ledelse
Bilde fra kurs innen ledelse

For at ledergruppeutvikling skal gi effekt krever det at prosessen er godt forankret i ledergruppens behov og selskapets strategi. Topplederen må eie prosessen og vi må holde på lenge nok til å etablere nye vaner for samhandling.

Vi kan hjelpe dere å få en enda mer effektiv ledergruppe. Ta kontakt for å få vite mer om hvordan vi kan bidra i deres ledergruppe.

Book en prat om ledergruppeutvikling