Forløs potensialet

Skap varig verdi med skreddersydd lederutvikling for bedre prestasjoner, økt endringskapasitet og styrket organisasjonskultur. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper.
Last ned brosjyre

Å ha en effektiv ledergruppe er et viktig mål for oss. Ikke en gruppe som jobber raskt, men en gruppe ledere som jobber godt sammen i team. Execu er de beste til å utvikle ledergrupper på dette området. Vi sitter igjen med konkrete verktøy, viktige refleksjoner og motivasjon.

— Christine Elvenes, Direktør Sens Gruppen AS

Fem grunner til å investere i ledelse

Bilde fra kurs innen ledelse
1

Ønsker dere at lederne er mer samkjørte i sin måte å lede på?

Våre programmer gir dere en felles platform og praksis for god ledelse tilpasset deres organisasjon.
2

Er det vanskelig å få til endringer?

Gjennom våre programmer får ledere verktøyene, innsikten og kunnskapen som trengs for å gjennomføre endring med effekt.
3

Ønsker dere en sterkere organisasjonskultur?

Våre programmer bidrar til økt bevissthet om at som leder er du et forbilde som setter premissene for kulturen dere ønsker. Lederne lærer også effektive verktøy for å ta tak tidlig og forebygge ukultur.
4

Jobber dere for mye i siloer?

I våre programmer bygger lederne sterke relasjoner med sine leder-kollegaer på tvers av avdelinger og fagområder, som gjør det lettere å få til god samhandling i arbeidshverdagen.
5

Er du bekymret for at deres ledere ikke klarer å håndtere stress og press på en god nok måte?

Vi hjelper lederene til å få økt selvinnsikt og bevissthet rundt egne styrker og sårbarheter i lederollen. Vi tilbyr effektive lederverktøy som gjør det lettere å stå støtt i krevende situasjoner over tid.

Våre anmeldelser

Marie Bø Larsson

Marie Bø Larsson, Head of People, Netthandelsgruppen AS

“Dere har vært en trygg, inspirerende, entusiastisk og kunnskapsrik brikke i vårt arbeid med å profesjonalisere oss, få til et bedre samarbeid på tvers av avdelinger og for å skape en robust organisasjonsstruktur- og kultur – som bidrar til å nå våre ambisiøse mål.

Vi har fått innsikt, verktøy og kunnskap til å lede oss selv, andre og endringer på en bedre og suksessfull måte.”

Christine Elvenes

Christine Elvenes, Direktør Sens Gruppen AS

“Å ha en effektiv ledergruppe er et viktig mål for oss. Ikke en gruppe som jobber raskt, men en gruppe ledere som jobber godt sammen i team. Execu er de beste til å utvikle ledergrupper på dette området. Vi sitter igjen med konkrete verktøy, viktige refleksjoner og motivasjon.”

Joachim Schmidt,

Joachim Schmidt, Technology Lead, GE Healthcare

“Jeg opplever Execu som kunnskapsrik, tydelig, engasjerende. Våre deltakere i GE har gitt svært gode tilbakemeldinger. Execu er gode til å få deltakere til å reflektere over egen adferd og benytte dette i en læringsprosess. Jeg anbefaler Execu både som foredragsholdere og som fasilitatorer i endringsprosesser.”

Marie Bø Larsson

Marie Bø Larsson, Head of People, Netthandelsgruppen AS

“Vi bruker Lederprogrammet fra Execu som et av våre kompetansetilbud til våre ledere. Som et forholdsvis lite selskap er slike eksterne tilbud viktig for at våre ledere skal utvide verktøyskrinet sitt, øve og utvikle seg i ledelsesfaget. Utrolig gode tilbakemeldinger! Tusen takk for alt dere gjør for å gjøre mange til bedre ledere.”

Marit Sælid Johannessen

Marit Sælid Johannessen, Chief People Officer, Reitan Retail AS

“Med lederjobb, små barn og full kalender er det krevende å prioritere faglig utvikling i hverdagen. Lederprogrammet ble for meg en god løsning på denne utfordringen. Det digitale formatet, at man kan se workshopene i opptak når man ønsker og at hver sesjon er relativt kort – har gjort det lett å prioritere Lederprogrammet. Gjennom programmet har jeg fått inspirasjon og oppdatert kunnskap fra en rekke dyktige fageksperter. Jeg anbefaler Lederprogrammet på det varmeste.”