Bedriftsinterne lederutviklings-program

- Har dere mange ledere uten trening eller utdannelse innen ledelse?
- Mangler dere en felles kultur og praksis for ledelse?
- Ønsker dere å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring?

Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering.

Alle våre programmer kan leveres på engelsk.
Bilde fra kurs innen ledelse
Mange ledere har verken trening eller utdannelse innen ledelse. Heldigvis handler ikke god ledelse om medfødte egenskaper, men om trenbare ferdigheter.

Vi skreddersyr bedriftsinterne program som gir kunnskapen, innsikten og ferdighetene som trengs for å utøve god og effektiv ledelse. I Execu er vi eksperter på å utvikle gode ledere.

Alle våre programmer er basert på forskning og gjennomprøvde metoder som vi vet gir effekt, og optimaliseres kontinuerlig i tråd med utvikling innen vitenskap og teknologi.

Våre erfarne ansatte har spisskompetanse på ledelse, endring og mennesker i organisasjoner– kombinert med solid forretningsforståelse.
Bilde fra kurs innen ledelse

Execu-metoden for for effektiv læring

1) Selvinnsikt

Læring og utvikling krever selvinnsikt. Det handler om å gi den enkelte leder økt forståelse for egen motivasjon og atferd, og hvilken effekt man har på andre. Derfor tilbyr vi personlighetstesten NEO-PI-3 (Big5) i alle våre programmer.

2) Sosial læring
Vi lærer best sammen med andre. Derfor er selvstyrte læringsgrupper en del av alle våre program. Læringsgruppene består av 4-5 deltakere som møtes jevnlig gjennom programmet for å dele, støtte og utfordre hverandre. 

3) Trening på ferdigheter
Teori kan være bra for å se sammenhenger og forstå hvorfor ulik lederatferd kan gi ulike resultater. Men det aller viktigste i våre program er å gi ledere praktiske og trenbare lederferdigheter som de kan prøve ut umiddelbart. 

4) Positiv energi
Vi er opptatt av å bruke humor og engasjement for å skape bedre læring. Forskning viser at latter og læring er positivt korrelert. Målet er at våre deltakere skal gå ut av samlingene med mer energi, motivasjon og selvtillit enn når de kom inn.

Våre programmer gjennomføres hybrid eller fysisk.

Book en prat om bedriftsinterne lederprogram